Bivakování v CHKO

Zákon o ochraně přírody a krajiny poměrně striktně zakazuje na celém území CHKO tábořit a rozdělávat ohně. Ovšem tzv. „bivakování“ podle nás (a prakticky i všech ostatních správ CHKO) není totéž, co táboření, a tudíž není zakázáno! Pod pojmem „bivakování“ rozumíme přenocování (1 noc) na 1 místě bez stanu nebo jiného typu přístřeší (prostě „pod širákem“) a bez otevřeného ohně. Za otevřený oheň se nepovažují turistické vařiče s regulovatelným plamenem.

Za samozřejmé se považuje, že bivakující po sobě nezanechá na místě žádný odpad, včetně použitých hygienických potřeb. Produkty své látkové výměny je ohleduplné po sobě zahrabat. Stejnou samozřejmostí by mělo být, že bivak bude mimo přírodní rezervace a památky, a místo bude vybráno tak, aby ani prostým ležením na karimatce nebyly poškozeny chráněné druhy nebo „jen“ louka před senosečí.

Zpravodaj CHKO Beskydy, 2/2012